GeoAda

Uygulama Alanları

Uygulama Alanları

Derin kazılar, iksalar, şevler, dolgular, derin ve sığ temeller, barajlar, ulaşım yapıları ve binaların aletsel gözlemi ve kalite kontrol testleri için enstrümantasyon olanakları

Kalite Kontrol Testleri

Ankraj Germe Testleri
Kazık Yükleme Deneyleri
Kazık Süreklilik Deneyleri
Birim Deformasyon Ölçer
Deplasman Ölçerler
Yük Hücreleri
Basınç Hücreleri